W poniedziałek, 9 kwietnia 2018 roku, klasa druga „b” technik mechatronik miała niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w wykładach dotyczących dzieł literatury romantycznej, które wygłosiła goszcząca po raz kolejny w Suwałkach dr Maria Makaruk –adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, teatrolog oraz prezes Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Pierwsza część spotkania dotyczyła najnowszych inscenizacji „Kordiana” – romantycznego dramatu Juliusza Słowackiego. Szczególnie interesujące wydało się to, jak dalece współcześni reżyserzy potrafią się posunąć w interpretacji dzieł klasycznych, na przykład umiejscawiając akcję „Kordiana” w szpitalu psychiatrycznym, wykorzystując w spektaklu postać performerki o pseudonimie Siksa czy uśmiercając głównego bohatera już w pierwszej scenie.

W drugiej części spotkania dr Maria Makaruk opowiedziała o początkach romantyzmu, o sporze klasyków z romantykami na przykładzie biografii Adama Mickiewicza, jego „Ballad i romansów” oraz II części „Dziadów”.

Ostatnia część seminarium dotyczyła szekspiryzmu w literaturze polskiego romantyzmu. Dowiedzieliśmy się, jak wiele elementów z dzieł Williama Szekspira wykorzystał w „Balladynie” oraz w „Horsztyńskim” Juliusz Słowacki.

Z pewnością zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli była to niezwykła lekcja literatury oraz lekcja interpretowania sztuk teatralnych wyłożona piękną, nienaganną polszczyzną w ujmujący sposób.

Za zaproszenie do udziału w spotkaniu dziękujemy Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli i I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Oprac. Magdalena Jaśkiewicz