Aby zapewnić wszechstronny rozwój uczniów, nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach ciągle doskonalą swój kunszt nauczycielski, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia: w studiach (II i III stopnia, podyplomowych), warsztatach, seminariach, konferencjach. W ten sposób wzbogacają swój warsztat pracy, reagują na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnymi technologiami i rynkiem pracy.

Szkolenia zewnętrzne
Szkolenia wewnętrzne
Samodoskonalenie

Zestawienie szkoleń za okres czerwiec – październik 2017

1.Szkolenia zewnętrzne:

 • Motywacja w nauce,
 • Komunikacja interpersonalna w szkole,
 • Idźcie i głoście”- Wskazania katechetyczne w nowym roku szkolnym 2017/ 2018,
 • Ocenianie kształtujące,
 • Wspomaganie szkoły,
 • Wymiana dobrych praktyk,
 • Kształtowanie kompetencji personalno-społecznych i organizacji pracy w małych zespołach,
 • Zastosowanie  technik i narzędzi TIK w szkole,
 • Jak wykorzystać innowacyjnie smartfon/tablet na lekcji,
 • Projekt Edutronix- interaktywny Moduł Edukacyjny w nauczaniu Mechatroniki,
 • Aplikacje komputerowe do wizualizacji treści nauczania dostępne w „chmurze”,
 • Dołącz do e -twinning,
 • ICT w służbie classroom management,
 • Przybliżenie tematyki zajęć w zreformowanej szkole,
 • Kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej,
 • Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • Planowanie pracy samorządu uczniowskiego z wykorzystaniem Laboratorium Innowacji   i-Lab,
 • Ogólnopolska konferencja teoretyczno – metodyczna „Sport – osobowość”,
 • Elementy tańca ludowego na lekcji wychowania fizycznego,
 • Wychowanie fizyczne w nowej odsłonie,
 • Międzynarodowe prawo humanitarne,
 • Piłka siatkowa – sędziowanie,
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym,
 • Nauczanie religii w polskiej szkole na tle nauczania religii w Unii Europejskiej,
 • Zagrożenia związane z cyberprzestrzenią-cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne, zachowania suicydalne,
 • Python dla początkujących,
 • Warsztat pracy nauczyciela,
 • Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na zajęciach różnych przedmiotów,
 • Kształtowanie właściwych postaw uczniów-kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej,
 • Nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie eksperymentu i innych metod aktywnych.

2. Szkolenia wewnętrzne:

 • Misja i Wizja szkoły,
 • Regulamin dyżurów nauczycieli,
 • Program wychowawczo – profilaktyczny,

3. Inne działania:

Lekcje otwarte:

 • Opracowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej naszą szkołę z użyciem programu PowerPoint  i Prezi,
 • Przekształcenie wykresów funkcji trygonometrycznych,
 • Uciekająca funkcja kwadratowa. Wykorzystanie gier planszowych w treningu wzorów.

 

Aktualności:

Zajęcia otwarte

We wtorek, 27 lutego 2018 roku, zainteresowani nauczyciele uczestniczyli w lekcji otwartej, na którą zostali zaproszeni przez nauczyciela Andrzeja Bykowskiego.

Przykład dobrej praktyki

Przykład dobrej praktyki włączania pracodawców w kształcenie zawodowe. Tak można podsumować opinie wypowiadane 20 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej firmy SALAG przez osoby uczestniczące w zajęciach modułowych przeprowadzonych w klasie trzeciej technik mechatronik.

TIK i QR – aktywna edukacja

W środę, 21 lutego br., zainteresowani nauczyciele uczestniczyli w warsztatach pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na zajęciach różnych przedmiotów”. Zajęcia prowadziła Pani Wioletta Kulbacka – konsultant z Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Zaproszenie na szkolenie TIK

Zapraszamy chętnych nauczycieli na warsztaty – 21 lutego 2018 roku (środa), godz. 15.15  – pracownia komputerowa nr 9. 

„Trudne” zachowanie

Szkolenia dla nauczycieli są nieodłączną częścią pracy szkoły. Powołany do tego zespół, we współpracy ze specjalistami w danej dziedzinie, po raz kolejny przygotował ciekawe spotkanie. Temat: Jak sobie radzić z „trudnym” zachowaniem uczniów.

 

Galeria zdjęć:

Powrót
P1150778 P1150775 P1150772 P1150771 P1150785 P1150783 P1150782

Archiwum