Aby zapewnić wszechstronny rozwój uczniów, nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach ciągle doskonalą swój kunszt nauczycielski, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia: w studiach (II i III stopnia, podyplomowych), warsztatach, seminariach, konferencjach. W ten sposób wzbogacają swój warsztat pracy, reagują na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnymi technologiami i rynkiem pracy.

Szkolenia zewnętrzne
Szkolenia wewnętrzne
Samodoskonalenie

Zestawienie szkoleń za okres czerwiec – październik 2017

1.Szkolenia zewnętrzne:

 • Motywacja w nauce
 • Komunikacja interpersonalna w szkole
 • Idźcie i głoście”- Wskazania katechetyczne w nowym roku szkolnym 2017/ 2018
 • Ocenianie kształtujące
 • Wspomaganie szkoły
 • Wymiana dobrych praktyk
 • Kształtowanie kompetencji personalno-społecznych i organizacji pracy w małych zespołach
 • Zastosowanie  technik i narzędzi TIK w szkole
 • Jak wykorzystać innowacyjnie smartfon/tablet na lekcji
 • Projekt Edutronix- interaktywny Moduł Edukacyjny w nauczaniu Mechatroniki
 • Aplikacje komputerowe do wizualizacji treści nauczania dostępne w „chmurze”
 • Dołącz do e -twinning
 • ICT w służbie classroom management
 • Przybliżenie tematyki zajęć w zreformowanej szkole
 • Kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej
 • Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • Planowanie pracy samorządu uczniowskiego z wykorzystaniem Laboratorium Innowacji   i-Lab
 • Ogólnopolska konferencja teoretyczno – metodyczna „Sport – osobowość”
 • Elementy tańca ludowego na lekcji wychowania fizycznego
 • Wychowanie fizyczne w nowej odsłonie
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Piłka siatkowa – sędziowanie
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym

2. Szkolenia wewnętrzne:

 • Misja i Wizja szkoły
 • Regulamin dyżurów nauczycieli
 • Program wychowawczo – profilaktyczny

3. Samodoskonalenie

Galeria zdjęć:

Powrót
P1150778 P1150775 P1150772 P1150771 P1150785 P1150783 P1150782

Archiwum