– Zrozumieć różnorodność… Te słowa – jak w latach ubiegłych – były myślą przewodnią środowych (25 października) warsztatów podejmujących tematykę wielokulturowości, dialogu międzykulturowego i budowania mostów w relacjach międzyludzkich, w których wzięli udział uczniowie klas ITI, I TE, I TEl, I TAU i II TMR B, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Bohaterami dnia byli Litwini.

Przewodnikiem po świecie kultury litewskiej była prezes Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce, „strażniczka pamięci”, etnograf Pani Aldona Wojciechowska oraz pedagog
i etnograf Pani Angelė Baupkauskienė z Sangrudy (Litwa).

Tę wędrówkę po świecie kultury litewskiej ubogacił zespół folklorystyczny młodzieżowy z Puńska, który zaprezentował pieśni tradycyjne i tańce. Ponadto pokazano m.in. sztukę tkania krajek,
a młodzież nasza uczyła się tańca ludowego i śpiewu w języku litewskim (co okazało się dla wielu językiem znajomym, bo narodowym). Spotkaniu towarzyszyła też bogata wystawa tkactwa ludowego.

Kolejne spotkanie w ramach „Dnia dialogu kulturowego” pokazało, jak ważna jest tolerancja, kultura dialogu, kreatywność i otwartość na innego człowieka.

Pomysłodawcami i organizatorami całego przedsięwzięcia byli nauczyciele: Magdalena Jaśkiewicz, Marianna Rant-Tanajewska, Hubert Stojanowski i Anna Świetlicka dzielnie wspierani przez Andrzeja Bykowskiego i Bartosza Żylińskiego oraz Panów Dariusza Łukawskiego i Marka Cybulę.