W dniu 1 marca uczestniczyliśmy w miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Reprezentantem społeczności szkolnej był poczet sztandarowy w składzie: Emil  Hanc, Marcin Moroz i Daniel Rowiński.

Dzień  poświęcony żołnierzom niezłomnym, ofiarom reżimu komunistycznego, uczciliśmy, uczestnicząc w liturgii słowa w konkatedrze pw. św. Aleksandra ze sztandarem Suwalskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Suwałkach. Sztandar ten znajduje się pod opieką naszej szkoły od 12 grudnia 2014 roku. Nasze uczestnictwo w tych uroczystościach to wyraz hołdu żołnierzom, którzy swoją postawą dali świadectwo męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej.