To już kolejny rok szkolny, w którym realizowane są lekcje-koncerty (raz w miesiącu) z cyklu „Edukacja muzyczna”. Właśnie w czwartek 12 października odbyło się pierwsze spotkanie pt. „Tanecznym krokiem dookoła świata”.

Oprócz muzyki uczniowie mieli okazję obejrzeć też przykładowe tańce standardowe i latynoamerykańskie w wykonaniu pary zawodowych tancerzy.

Celem spotkań z muzyką jest kształtowanie nawyków i zainteresowań kulturalnych, umożliwienie poznania różnych rodzajów muzyki.

Lekcje-koncerty nadal są merytorycznie i metodycznie dostosowane do młodego słuchacza, uwzględniają program przedmiotu wiedza o kulturze i sugestie szkoły.

Uczestnikami zajęć z edukacji muzycznej – wzorem lat ubiegłych – pozostają klasy drugie technikum.

Audycje muzyczne realizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem ARTE-MUZA z Białegostoku.