Za nami etap szkolny XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W tym roku szkolnym, 20 listopada 2017 roku, w zawodach szkolnych wzięło udział 16 uczniów z klas II, III i IV TB.

Ta część olimpijskich zmagań składała się z części A i B (każda po 120 minut). Zadania konkursowe – zgodnie z wymaganiami – obejmowały zakres wiedzy budowlanej z całego cyklu kształcenia. Maksymalnie można było zdobyć 80 punktów. Aby zakwalifikować się do zawodów okręgowych należało uzyskać minimum 40% z 80 punktów, czyli 32.

Liczba uczestników kolejnych etapów jest określania rokrocznie przez Komitet Główny OWiUB w Warszawie. Po długich oczekiwaniach znamy już nazwiska uczniów, którzy spełnili warunki uczestnictwa w drugim etapie i będą reprezentować naszą szkołę w Białymstoku 3 marca 2018 roku. A są to:

  1. Wioletta Leszczyńska – klasa IV TB –  60,5%
  2. Anna Świerzbin – klasa III TB A – 51,5%
  3. Patryk Obuchowski – klasa III TB B – 49,0%
  4. Paulina Staśkiewicz – klasa IV TB – 38,0%
  5. Izabela Szymczyk – klasa III TB A – 36,0%
  6. Piotr Morański – klasa III TB B – 35,5%
  7. Krzysztof Gajda – klasa IV TB – 35,0%
  8. Jagoda Świerzbinowicz – klasa III TB B – 34,0%

GRATULUJEMY!!!

Sukces uczniów to również sukces nauczycieli przedmiotów budowlanych – Pani Bożeny Czatrowskiej i Pana Piotra Kaplińskiego.

Zadania z konkursowe są umieszczone na tablicy przy pracowni 13. Tam również znajduje się pełna lista uczestników i laureatów etapu szkolnego.