We wtorek, 5 grudnia br., podczas XV Gali Wolontariatu, której organizatorem było Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, dziękowano wolontariuszom, w tym naszym uczniom, za ich czas, poświęcenie i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Podziękowania otrzymała też nasza szkoła za wspieranie idei wolontariatu, działalność na rzecz mieszkańców Suwałk

i regionu oraz kształtowanie postaw społecznej otwartości wśród uczniów.

Podczas gali ogłoszono również wyniki lokalnego konkursu pn. „Barwy wolontariatu, Suwałki 2017”, którego laureatką została uczennica klasy 3 TBa Magdalena E. Anuszkiewicz, z czego cieszymy się niezmiernie.

Patronat honorowy nad uroczystością objął prezydent miasta, Pan Czesław Renkiewicz.

Oprac. Małgorzata Kowalewska