Nasz uczeń, Krzysztof Orchowski z klasy I TMR, zajął drugie miejsce w konkursie wojewódzkim gramatyczno-leksykalnym języka niemieckiego. To duży sukces.

Już po raz czwarty odbył się w Białymstoku konkurs gramatyczno-leksykalny języka niemieckiego GRAMLEX adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych. W tym roku po raz pierwszy miał on rangę wojewódzkiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku, a honorowy patronat nad nim objęli: Prezydent Białegostoku oraz Wojewoda Podlaski.

Był to konkurs dwuetapowy: pierwszy w macierzystych szkołach, drugi w Białymstoku.

W naszej do pierwszego etapu, który odbył się 10 maja 2018 roku, przystąpiło 21 uczniów z klas pierwszych i drugich technikum. Koordynatorem i organizatorem konkursu była nauczycielka języka niemieckiego Anna Świetlicka. Spośród uczestników etapu szkolnego do kolejnej rywalizacji konkursowej wyłoniono dwóch uczniów z największą liczbą punktów (zgodnie z regulaminem): Krzysztofa Orchowskiego z klasy I TMR (30 punktów) i Miłosza Ignatika z klasy II TMR A (21 punktów).

Drugi etap konkursu odbył się 30 maja 2018 roku. Test finałowy rozwiązywali uczniowie reprezentujący różne technika z całego województwa podlaskiego, m.in.: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku, Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku oraz naszej szkoły.

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, wszyscy finaliści zaś dyplomy uczestnictwa, a ich opiekunowie podziękowania.

Satysfakcja jest duża, bowiem nigdy do tej pory nasi uczniowie nie zaznaczyli swojej obecności znaczącym sukcesem w rywalizacji konkursowej z języka niemieckiego.

Gratulujemy i uczniowi Krzysztofowi Orchowskiemu, który godnie reprezentował naszą szkołę, i jego nauczycielce Annie Świetlickiej! Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania pasji z zakresu języka niemieckiego!