Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej – sierpień 2018 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w roku szkolnym 2017/2018.

Data Przedmiot Sala

21.08.2018 r. (wtorek) godz. 9.00

Matematyka
Aula BD

Tech. – 8

Absol. – 8

CKU – 12

 

Razem: 28

Sala 101

1 os. (uczeń słabosłyszący)

Język angielski
Sala 102

3 os.

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej – sierpień 2018 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w roku szkolnym 2017/2018.

Data Przedmiot Sala
22 sierpnia 2018 r. (środa)

Godz. 9.00

Język angielski (ustny) Sala 11

2 os.