Harmonogram zebrań z rodzicami 18.01.2018 r. (czwartek)

Lp. Klasa Nazwisko i imię wychowawcy Godzina

 

Numer

sali

1. 1TB Kossa-Szoch Dorota 16.00 104
2. 1TMR Mazalewska Grażyna 16.00 201
3. 1TEL+TAU Kuś-Tomkiewicz Kamila 16.00 B104
4. 1TG Bogucka Anna 16.00 B107
5. 1TM+TEO Łukawska Mirosława 16.00 005
6. 1TI+TE Świetlicka Anna 16.00 209
7. 1 MZiRWB+wzA Giza Marlena 16.00 202
8. 1wzB Mrówczyńska Jolanta 16.00 101
9. 2TB Dudanowicz Andrzej 16.00 11
10. 2TM Daniłowicz-Wasilewska Dorota 16.00 102
11. 2TMR A Teodorowska Julia 17.00 208
12. 2TMR B Jurgielewicz Andrzej 16.00 205
13. 2TEL+TI Śliżewska Zofia (zastępstwo) 16.00 103
14. 2TEO+TG Stojanowski Hubert 16.00 206
15. 2wzA Parafinowicz Edyta 17.00 11
16. 2wzB Głośny Gerard 17.00 B210
17. 2MZiRWB+wzC Grygoruk Jerzy 16.00 B112
18. 3TB A Bacewicz Katarzyna 17.00 203
19. 3TB B Orłowski Wiesław 17.00 010
20. 3TM Węcek Bogumił 16.00 B202
21. 3TMR Baranowski Marcin 16.00 012
22. 3TI Deresz Tomasz (zastępstwo) 17.00 B109
23. 3TEL+TEO Raczkowski Paweł 17.00 202
24. 3TE+TG Śliwińska Edyta 16.00 B103
25. 3wzA Szymańska Beata (zastępstwo) 16.00 208
26. 3wzB Łapiński Janusz 17.00 206
27. 3MZiRWB+wzC Pogorzelska Justyna 16.00 101
28. 4TB Stojanowska-Hościłowicz Aneta 17.00 106
29. 4TE+TG Spudzis Marta 16.00 109
30. 4TEL+TM Złotorzyński Michał 16.00 15
31. 4TI Jaśkiewicz Magdalena 16.00 105
32. 4TMR Kosmowska Jolanta 17.00 108
33. 4TEO+TUS Kowalewska Małgorzata 17.00 012

UWAGA:
Ogólne zebranie rodziców uczniów klas pierwszych połączone z prelekcją odbędzie się o godz. 16.00 w auli BDM, a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami klas.