Finał VII Konkursu Matematycznego „Matematyka pasją technika” za nami.

W tym etapie – o miano najlepszego matematyka – rywalizowało 42 uczniów z klas trzecich i czwartych techników z 12 szkół województwa podlaskiego.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem tego konkursu, pierwszy etap odbył się 1 grudnia 2017 roku w siedemnastu macierzystych szkołach, które zgłosiły swój udział w konkursie.

W finałowej rywalizacji młodzi matematycy przez 75 minut rozwiązywali 15 niełatwych zadań na każdym poziomie. Po zakończeniu wyznaczonego czasu, w oczekiwaniu na wyniki, uczniowie wzięli udział w turnieju Quarto, grze wymagającej również – jak matematyka – logicznego myślenia.

Najlepszy wynik w konkursie z klas czwartych uzyskał Michał Mirończuk, a z klas trzecich Mateusz Orłowski – obaj uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Trzecie miejsce w kategorii klas czwartych zajęła nasza uczennica Paulina Staśkiewicz ucząca się w zawodzie technik budownictwa.

Nagrody najlepszym (pięć pierwszych miejsc w każdej kategorii) wręczali: Pani Monika Januszkiewicz – inspektor Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miasta w Suwałkach oraz wicedyrektor naszej szkoły – Pan Lech Boniszewski.

Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs „Matematyka pasją technika” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jego cele wpisują się w ministerialne kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2017/2018, tj. podnoszenie jakości edukacji matematycznej.

Patronat nad naszym konkursem od pierwszej edycji sprawuje prezydent miasta Pan Czesław Renkiewicz.

Organizatorzy: zespół matematyków – Grażyna Mazalewska (przewodnicząca), Julia Teodorowska, Łukasz Erenc i Andrzej Jurgielewicz

Zwycięzcy VII Konkursu Matematycznego „Matematyka pasją technika”

KATEGORIA KLAS IV
Lp. Nazwisko i imię uczestnika Szkoła Nauczyciel Liczba punktów
1. Michał Mirończuk Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku Wioletta Doroszkiewicz 22
2. Piotr Kryś Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży Anna Sacharczuk 16,5
3. Paulina Staśkiewicz Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Julia Teodorowska 11,5
4. Janusz Krupiński Augustowskie Centrum Edukacyjne, Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie Alicja Szenk 10,5
5. Arkadiusz Świderski Zespół Szkół nr 2 w Grajewie Agnieszka Charmułowicz 10,5
KATEGORIA KLAS III
1. Mateusz Orłowski Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku Wioletta Doroszkiewicz 17,5
2. Arkadiusz Nierodzik Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku Wioletta Doroszkiewicz 14,5
3. Hubert Mitrosz Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku Agnieszka Karpiesiuk 10,5
4. Konrad Żuk Zespół Szkół nr 2 w Grajewie Agnieszka Charmułowicz 10
5. Hubert Więcek Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży Anna Sacharczuk 9