Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół zawodowych!

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 listopada 2017 roku rozpoczyna się już dwunasta edycja konkursu zawodowego pod nazwą „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach.

Konkurs honorowym patronatem objął Prezydenta Miasta Suwałk, a skierowany jest do uczniów szkół zawodowych powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, oleckiego, ełckiego, gołdapskiego oraz białostockiego.

Celem konkursu jest rozwijanie pasji i umiejętności zawodowych związanych z naukami technicznymi, kształtowanie kompetencji kluczowych umożliwiających sprostanie wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy, rozwijanie umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne projekty oraz umożliwienie zaprezentowania swego talentu. Ponadto jest to doskonała forma mobilizacji młodych ludzi do samodzielnego poszukiwania informacji oraz utrwalenia wiedzy nabytej w procesie kształcenia. Nad przebiegiem konkursu czuwają nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Konkurs to dobra metoda, by uczniowie zaprezentowali swoje pomysły techniczne, tym bardziej że członkami komisji oceniającej prace będą czołowi przedsiębiorcy regionalni (potencjalni pracodawcy) oraz naukowcy z Politechniki Białostockiej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy:
1)
etap I (wewnątrzszkolny) realizowany przez szkołę, która zadeklarowała udział w konkursie;
2) etap II (finałowy) realizowany przez organizatora, tj. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach.

Organizatorzy, tj. Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach i nauczyciele przedmiotów zawodowych, liczą na udział Państwa młodzieży w tym przedsięwzięciu.

Szczegóły dotyczące konkursu w załącznikach.

Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu:
mgr inż. Aneta Kuczyńska
e-mail: akuczynska@zst.suwalki.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – karta oceny projektów

Załącznik nr 3 – wymagania dotyczące dokumentacji prac konkursowych

Załącznik nr 4 – harmonogram przebiegu konkursu