Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
ul. Sejneńska 33
ul. Sejneńska 33A, 35
16-400 Suwałki
tel.: 875653630 – centrala, sekretariat
tel.: 875653632 – sekretariat CKU (szkoły dla dorosłych)
tel.: 875653633 – kancelaria uczniowska (szkoły dla młodzieży)

www: www.zst.suwalki.pl

e-mail: zst @ zst.suwalki.pl
sekretariat @ zst.suwalki.eu

Kontakt elektroniczny do wszystkich nauczycieli:
1. poprzez dziennik elektroniczny
2. adres e-mail w formacie (pierwsza litra imienia)(nazwisko)@zst.suwalki.pl np. jkowalski@zst.suwalki.pl

Godziny otwarcia (w zależności od szkoły i zjazdu) 7.30 – 16.00 (cały tydzień, sobota i niedziela tylko podczas zjazdów)

Wykaz numerów wewnętrznych:

Nazwisko i imię

Stanowisko

Adres e-mail

Numer wewnętrzny

Numer bezpośredni

Musiałowicz Anna

dyrektor szkoły

amusialowicz @ zst.suwalki.pl
dyrektor @ zst.suwalki.eu

220

Zofia Śliżewska

wicedyrektor szkoły

zslizewska @ zst.suwalki.pl

222

Małgorzata Żukiewicz

wicedyrektor szkoły

mzukiewicz @ zst.suwalki.pl

322

Boniszewski Lech

wicedyrektor CKU

lboniszewski @ zst.suwalki.pl

332

Cybula Marek

informatyk

mcybula @ zst.suwalki.pl

200

Kosakowska Anna

specjalista (sekretariat)
faks

zst @ zst.suwalki.pl
sekretariat @ zst.suwalki.eu

120

875653630

Dojnikowska Beata
Marta Rutkowska

starszy referent
pomoc administracyjna
(kancelaria uczniowska)

bdojnikowska @ zst.suwalki.pl
mrutkowska @ zst.suwalki.pl

122

875653633

Magdalena Stelmach

sekretarz szkoły ds kształcenia ustawicznego

mstelmach @ zst.suwalki.pl

331

875653632

 

Szczerba Teresa

sekretarz szkoły

tszczerba @ zst.suwalki.pl

125

Kolarczyk Alicja

główny księgowy

akolarczyk @ zst.suwalki.pl
ksiegowosc @ zst.suwalki.eu

126

Elżbieta Buzun
Paruch Anna
Tarasiewicz Barbara

specjalista
specjalista
specjalista
(księgowość)

ebuzun @ zst.suwalki.pl
aparuch @ zst.suwalki.pl
btarasiewicz @ zst.suwalki.pl

 130

Szymańska Beata

pedagog szkolny

bszymanska @ zst.suwalki.pl

123

Czarniecka Łucja

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 124

Imielska Hanna
Grnyo Małgorzata
Rant-Tanajewska Marianna

biblioteka

himielska @ zst.suwalki.pl
mgrnyo @ zst.suwalki.pl
mrant-tanajewska @ zst.suwalki.pl

135

Dariusz Łukawski

kierownik gospodarczy

dlukawski @ zst.suwalki.pl

127

Tomasz Deresz

administrator strony internetowej, administrator dziennika elektronicznego

tderesz @ zst.suwalki.pl

333