Każdy (nawet osoba z zewnątrz), kto był zainteresowany opracowaniem nowego znaku graficznego szkoły, mógł złożyć taki projekt zgodnie z wcześniej ogłoszonymi wymaganiami. Tych propozycji wpłynęło w sumie kilkanaście.

Wszystkie projekty zostały udostępnione do publicznego wglądu, by na zasadzie głosowania wytypować najbardziej ciekawy, najbardziej wyrażający charakter szkoły.

Głosowanie dobiegło końca, a jego wyniki wyglądają tak:

I miejsce – nauczyciel Zbigniew Giza (58 głosów)

II miejsce – Sebastian Bekier i Dawid Kapuściński z klasy 1 TG (41 głosów)

III miejsce – Natalia Polakowska z klasy 2 TG (39 głosów)

IV miejsce – Patrycja Moczulska z klasy 1 TG (32 głosy)

Oprac. Bartosz Żyliński