Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się już siódma edycja konkursu matematycznego pn. „Matematyka pasją technika”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach.

Konkurs honorowym patronatem objął Prezydent Suwałk, a skierowany jest do uczniów klas trzecich i czwartych technikum województwa podlaskiego.

Celem konkursu jest popularyzowanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów technikum, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zwłaszcza przed maturą z matematyki oraz promowanie matematyki jako nauki, która lubi prawdę i oczywistość.

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

1) etap I – zawody szkolne (w grudniu br.) realizowane przez szkoły, które zadeklarowały udział w konkursie;

2) etap II – zawody wojewódzkie (w marcu 2018 roku) realizowane przez organizatora, tj. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach.

Etap pierwszy już za nami, bowiem w piątek, 1 grudnia br., 40 uczniów klas trzecich i czwartych technikum wzięło udział w rywalizacji matematycznej.

Do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy przekroczyli określony próg punktów, tj.:

1) w kategorii klas trzecich:

a) I miejsce – Piotr Morański z klasy III TB b;

b) II miejsce – Mieszko Kosmowski z klasy III TMR;

2) w kategorii klas czwartych:

a) I miejsce – Paulina Staśkiewicz z klasy IV TB;

b) II miejsce – Natalia Jaworowska z klasy IV TG.

Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie.

Oprac. Grażyna Mazalewska

Drugi etap konkursu. Lista uczestników II etapu