Po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji Żonkile. Żółte kwiaty są symbolem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku. Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest jego rocznica. Symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. 

Uczniowie klasy I TMR złożyli kwiaty przy płycie pamiątkowej na ulicy Noniewicza 25, w miejscu, w którym do 1956 roku istniała synagoga. Miejsce to i dzień 19 kwietnia przypomina losy ludności żydowskiej w przedwojennych Suwałkach. Znajomość tych kart historii pomaga  kształtować szacunek i tolerancję dla każdego człowieka. Różnorodność kultur i tradycji obecnych na naszym terenie powoduje potrzebę kształtowania takich postaw. Działania te wpisują się w tradycję naszej szkoły i program „Pamięć dla przyszłości” realizowany od 2012 roku.