Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach realizuje czterotygodniowe turnusy dokształcania teoretycznego dla uczniów – młodocianych pracowników w zawodach:

  • cukiernik
  • elektryk
  • fryzjer
  • krawiec
  • kucharz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 875653633 lub pisząc na adres sekretariat@zst.suwalki.eu

Istnieje możliwość korzystania z Bursy Szkolnej ul. Szkolna 2 16 – 400 Suwałki  tel. 875663129.

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 turnusy odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem

II SEMESTR
l.p. TURNUS TERMIN UWAGI
1. KRAWIEC I stopnia 12.03.2018 r. – 13.04.2018 r. Plany lekcji 
2. FRYZJER  I stopnia 12.03.2018 r. – 13.04.2018 r.
3. KUCHARZ I stopnia 12.03.2018 r. – 13.04.2018 r.
4. ELEKTRYK I stopnia 16.04.2018 r. – 18.05.2018 r.
5. CUKIERNIK I stopnia 21.05.2018 r. – 15.06.2018 r.

 

W I semestrze zostały zrealizowane następujące kursy/turnusy dokształcania zawodowego

I SEMESTR
l.p. TURNUS TERMIN UWAGI
1. FRYZJER II stopnia 11.09.2017 r. – 06.10.2017 r.
2. KRAWIEC  II stopnia 11.09.2017 r. – 06.10.2017 r.
3. KUCHARZ II stopnia 11.09.2017 r. – 06.10.2017 r.
4. ELEKTRYK III stopnia 09.10.2017 r. – 03.11.2017 r.
5. FRYZJER III stopnia 09.10.2017 r. – 03.11.2017 r.
6. KUCHARZ III stopnia 09.10.2017 r. – 03.11.2017 r.
7. ELEKTRYK II stopnia 13.11.2017 r. – 08.12.2017 r.
8. KRAWIEC  III stopnia 13.11.2017 r. – 08.12.2017 r.
9. CUKIERNIK II stopnia 13.11.2017 r. – 08.12.2017 r.

Tygodniowy rozkład zajęć i kadra powinna otworzyć się po kliknięciu na konkretny kurs.

Zanim podejmiesz decyzję o kształceniu jako młodociany pracownik przeczytaj ( pod tym będzie się krył link https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/146499/Pracownik%20mlodociany%20.pdf