Spotkanie (5 czerwca 2018 roku) było rozmową o poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego, którego dom rodzinny stoi przy ulicy Stefana Żeromskiego 16 w Suwałkach. Zaproszenie skierowane było do nauczycieli naszej szkoły i szkół suwalskich, w szczególności humanistów.

Po ścieżkach poetyckich poszukiwań Leszka Aleksandra Moczulskiego prowadzili: Zbigniew Fałtynowicz (starszy kustosz Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach), Magdalena Jaśkiewicz (polonistka naszej szkoły) oraz Marianna Rant-Tanajewska (nauczyciel bibliotekarz). Zaprezentowano dwie cenne publikacje książkowe, wydane pośmiertnie: antologię tekstów krytycznoliterackich i literaturoznawczych „Odwitania z poetą: Leszek Aleksander Moczulski” w opracowaniu Zbigniewa Fałtynowicza oraz tom wierszy zebranych Leszka Aleksandra Moczulskiego pt. „Lśnienia”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa oraz film o poecie pt. „Istnienia sens układam…” (scenariusz i realizacja Ewa Święs-Kucybała, Kraków 2017).

Leszek Aleksander Moczulski (1938–2017) wydał kilka tomików literackich i kilkanaście książek dla dzieci. Był autorem słów do oratoriów: „Nieszpory ludźmierskie” i o męce i zmartwychwstaniu Pana. Jego wiersze śpiewali m.in. bracia Andrzej i Jacek Zielińscy z zespołem Skaldowie, Andrzej Zaucha z zespołem Dżamble, Marek Grechuta z zespołem Anawa, Zbigniew Wodecki, Czesław Niemen czy Grzegorz Turnau.