W czwartek, tj. 5 kwietnia 2018 roku, odbyło się ostatnie spotkanie pierwszej grupy uczniów z naszej szkoły, którzy wyjeżdżają na staż zagraniczny do Pragi w ramach projektu „Eurostażysta”.

Podczas spotkania kadra zarządzająca projektem omówiła program pobytu, zaprezentowała miejsca, w których realizowane będą zajęcia praktyczne oraz przypomniała, jakich dokumentów i rzeczy nie można zapomnieć wziąć ze sobą.

Pan Grzegorz Orłowski, koordynator projektu, udzielił również wyczerpujących odpowiedzi na pytania młodzieży dotyczące warunków noclegowych, wyżywienia oraz „kieszonkowego”. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych, panowie Wiesław Orłowski i Leszek Wasilewski, którzy będą opiekunami uczniów podczas pobytu uczniów w Pradze.