26 kwietnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w  uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej – zwanej Grupą Bielickiego – pierwszej niepodległościowej organizacji podziemnej utworzonej na Suwalszczyźnie jesienią 1939 roku.

Wspólnie z mieszkańcami miasta 3 maja świętowaliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wydarzenie to zajmuje ważne miejsce w historii Polski i w naszej szkolnej tradycji. Cyklicznie uczestniczymy w uroczystościach miejskich i przygotowujemy w szkole okolicznościowe  wystawy.

Świadomi kultywowania pamięci o przeszłości 8 maja oddaliśmy hołd ofiarom drugiej wojny światowej. Uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa (73. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie) odbyły się przed pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku, przy ul. Wojska Polskiego. Wspominaliśmy ludzi i wydarzenia, które muszą uczyć przyszłe pokolenia szacunku dla pokoju i godnego traktowania drugiego człowieka.