Aktualny plan lekcji: słuchacze  nauczyciele

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW SZKÓŁ ZAOCZNYCH  2017/2018 (SEMESTR ZIMOWY)

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

I zjazd 7 – 8 października 2017 r.
II zjazd 21 – 22 października 2017 r.
III zjazd 4 –- 5 listopada 2017 r.
IV zjazd 18 – 19 listopada 2017 r.
V zjazd 2 – 3 grudnia 2017 r.
VI zjazd 9 – 10 grudnia 2017 r.
VII zjazd 16 – 17 grudnia 2017 r.
VIII zjazd 13 – 14 stycznia 2018 r.

Od 15 stycznia 2018 r. sesja egzaminacyjna

 

SZKOŁA POLICEALNA

technik administracji:

I zjazd 7 – 8 października 2017 r.
II zjazd 21 – 22 października 2017 r.
III zjazd 3 -– 5 listopada 2017 r.
IV zjazd 17 – 19 listopada 2017 r.
V zjazd 1 -– 3 grudnia 2017 r.
VI zjazd 9 – 10 grudnia 2017 r.
VII zjazd 16 – 17 grudnia 2018 r.
VIII zjazd 13 – 14 stycznia 2018 r.

Od 15 stycznia 2018 r. sesja egzaminacyjna

technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

I zjazd 7 – 8 października 2017 r.
II zjazd 21 – 22 października 2017 r.
III zjazd 3 – 5 listopada 2017 r.
IV zjazd 17 – 19 listopada 2017 r.
V zjazd 1 –- 3 grudnia 2017 r.
VI zjazd 9 – 10 grudnia 2017 r.
VII zjazd 16 – 17 grudnia 2017 r.
VIII zjazd 13 – 14 stycznia 2018 r.

Od 15 stycznia 2018 r. sesja egzaminacyjna