Czwartek, 19 października, długa przerwa, „kawiernka” na holu, na parterze. Kolejne „Poczytanki” i kolejna książka, której fragmenty prezentowali uczniowie klasy pierwszej technik mechatronik: Arturas Budzejko, Bartosz Grzymkowski, Paweł Jeleniewicz, Jakub Kopiczko, Tomasz Kościesza, Mateusz Krzywicki, Bartosz Siłkowski i Rafał Walendzewicz.

Te comiesięczne spotkania z wybraną książką, organizowane z inicjatywy biblioteki szkolnej, wzorem lat ubiegłych mają ten sam cel – zachęcanie młodzieży do czytania.

„Żeby nie było śladów” to poruszająca książka, laureatka Literackiej Nagrody Nike 2017 (najwyższego w Polsce wyróżnienia w dziedzinie literatury). Jej bohaterem jest Grzegorz Przemyk, maturzysta jednego z warszawskich liceów. Cezary Łazarewicz w swoim reportażu zrekonstruował wydarzenia majowego popołudnia 1983 roku i konsekwencje tamtego czasu na podstawie pamiętników, raportów SB, artykułów, dokumentów sądowych, raportów Komitetu Helsińskiego. Przybliża przy tym obraz Polski lat osiemdziesiątych, kiedy reżim trzyma się jeszcze bardzo mocno i który jest w stanie uruchomić machinę manipulacji i kłamstwa oraz łamać ludzi.