Dnia 30 października 2017 roku odbyła się uroczystość podsumowania Miejskiej Rywalizacji Sportowej za rok szkolny 2016/2017. To była już XVII edycja, nad którą honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta.

Nasza szkoła w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w klasyfikacji podstawowej zajęła trzecie miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej czwarte.

To trzecie miejsce wiąże się z gratyfikacją finansową na zakup sprzętu sportowego (3620 zł). W roku szkolnym 2016/2017 młodzież naszej szkoły uczestniczyła w 17 zawodach w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej oraz w pięciu na etapie Wojewódzkiej Rywalizacji Sportowej.

Dziękujemy uczniom! To dzięki ich zaangażowaniu osiągnęliśmy te bardzo dobre wyniki sportowe. Dziękujemy również nauczycielom wychowania fizycznego za ich pracę. Gratulujemy wszystkim sportowcom i życzymy dalszych sukcesów.

Jednocześnie nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają na zajęcia pozalekcyjne oraz do aktywnego udziału w zawodach sportowych w roku szkolnym 2017/2018.

 

Oprac. Marcin Baranowski