Miło nam poinformować, że nasza szkoła – jako jedyna z województwa podlaskiego – zakwalifikowała się do drugiego etapu IV edycji ogólnopolskiego konkursu badawczego pn. „Postaw na słońce”. Konkurs (pod patronatem Ministerstwa Energii, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska) organizuje Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Do konkursu zgłosiło się 39 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Naszą szkołę w konkursie reprezentuje dziesięcioosobowa drużyna uczniów: Karolina Syper, Karolina Radecka, Olgierd Bobkowski, Jakub Bielski, Błażej Galiński, Dawid Jurek – z klasy III TEO oraz Kamil Filipowicz, Kamil Dzienisiewicz, Filip Jakubowski, Adam Murawko – z klasy II B TMR. Zespół uczniów pracował pod kierunkiem Pani Anety Kuczyńskiej. Konkurs jest dwuetapowy. Zadaniem pierwszego etapu było wykonanie przez uczniów projektu pokazującego praktyczne możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych. Raport z tego etapu pracy został przez komisję konkursową oceniony na tyle wysoko, że właśnie zakwalifikowaliśmy się do etapu finałowego.

Szczegóły na stronie: www.postawnaslonce.pl