W piątek, 27 kwietnia 2018 roku, uroczyście pożegnaliśmy uczniów klas czwartych Technikum nr 3 naszej szkoły, czyli Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Spośród 123 absolwentów ośmiu dostąpiło zaszczytu wpisu do „Złotej księgi”.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście: Pan Łukasz Kurzyna – wiceprezydent Suwałk, Pani Monika Januszkiewicz – inspektor Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu UM, Pani Anna Mitros z firmy Malow (uhonorowana statuetką Dyrektora Szkoły w kategorii zasłużony dla kształcenia praktycznego) oraz rodzice absolwentów.

Podczas uroczystości statuetkami Dyrektora Szkoły nagrodzeni zostali absolwenci wyróżniający się osiągnięciami w nauce bądź sporcie czy też za umiejętność dzielenia się twórczą pasją. Statuetki Dyrektora Szkoły mają swoją tradycję w historii szkoły i wręczane były już po raz dwudziesty drugi.

W tym roku szkolnym spośród absolwentów Technikum nr 3 tę prestiżową nagrodę odebrali:

a) w kategorii „za wybitne osiągnięcia w nauce”Wioletta Leszczyńska z klasy czwartej w zawodzie technik budownictwa, laureatka XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;

b) w kategorii „za umiejętność dzielenia się twórczą pasją”Wiktoria Buchowska z klasy czwartej w zawodzie technik mechatronik;

c) w kategorii „za wybitne osiągnięcia sportowe”Wiktor Zalewski z klasy czwartej w zawodzie technik elektronik;

d) w kategorii „zaangażowanie w życie samorządowe szkoły”Mateusz Fendrych z klasy czwartej w zawodzie technik mechatronik.

Młodzież z klas młodszych, która na ten dzień przygotowała absolwentom część artystyczną, żegnała ich słowami piosenki „Cały świat czeka…”.

« 1 z 5 »