Przez trzy dni (15, 16 i 17 czerwca 2018 roku) delegacja uczniowska naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyła w uroczystościach związanych z obławą augustowską.

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie pomnika Ofiar Obławy, które poprzedziły: misterium patriotyczno-religijne w hołdzie ofiarom obławy w wykonaniu młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach (na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, 15 czerwca), koncert patriotyczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (w sali Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, 16 czerwca) oraz Msza św. w intencji ojczyzny (17 czerwca), podczas której szkołę naszą reprezentował poczet sztandarowy. Po mszy uroczysta procesja przeszła ulicami 11 Listopada i M. Reja, by dokonać aktu odsłonięcia pomnika na rondzie imienia Ofiar Obławy (skrzyżowanie ulic M. Reja i Armii Krajowej).

Wydarzenia, którym poświęcone były uroczystości, stanowią swoiste lekcje historii, które uczą i kształtują wśród uczniów poczucie tożsamości z własnym regionem.