Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach na rok szkolny 2017/2018

  Liceum Ogólnokształcące

 dla Dorosłych

Szkoła Policealna Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego** (KKZ, KUZ, inne kursy)
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami 12 czerwca – 3 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

4 maja – 3 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

Rekrutacja od 1 września – 15 grudnia 2017 r. na kursy rozpoczynające się od stycznia 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc – 20 grudnia 2017 r.

Rekrutacja od
5 lutego – 31 maja 2018 r.      na kursy rozpoczynające się od lipca  2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc – 8 czerwca 2018 r.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20 lipca 2017 r.

o godz. 10.00

20 lipca 2017 r.

o godz. 10.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectw do 21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

do 21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc 24 lipca 2017 r.

o godz. 12.00

24 lipca 2017 r.

o godz. 12.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami (nabór uzupełniający) 25 lipca – 20 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

25 lipca – 20 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (nabór uzupełniający) 21 sierpnia 2017 r.

o godz. 10.00

21 sierpnia 2017 r.

o godz. 10.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectw do 22 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

do 22 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych* i nieprzyjętych (nabór uzupełniający) 23 sierpnia 2017 r.

o godz. 12.00

23 sierpnia 2017 r.

o godz. 12.00

* W przypadku, gdy w naborze uzupełniającym liczba kandydatów na poszczególne semestry będzie mniejsza niż 24 osoby, decyzja o uruchomieniu kształcenia zostanie podjęta w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

**Informacja o rozpoczęciu danego kursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.