Jak co roku zapraszamy wszystkich do wsparcia akcji „Słodki mecz”.

Celem, jaki przyświeca naszym działaniom w tym roku, są świetlice środowiskowe. Zbieramy artykuły papiernicze dla dzieci, które z nich korzystają.

Termin meczu: 6 grudnia 2017 roku (środa), czwarta i piąta godzina lekcyjna.

Nauczyciele biorący udział: Anna Bogucka, Marcin Baranowski, Tomasz Deresz, Andrzej Dudanowicz, Zbigniew Giza, Jolanta Mrówczyńska, Wiesław Orłowski, Paweł Raczkowski, Bohdan Piktel, Marta Spudzis, Hubert Stojanowski, Tomasz Walendzewicz, Bogumił Węcek oraz Michał Złotorzyński.

Klasy biorące udział:

a) 4. godz. lekcyjna – 1 EI/2, 2 EI, 3 TR gr. 1, 1 B, 3 TM, 1 TR

b) 5. godz. lekcyjna – 1 TG, 3 TI, 1 EI, 1 TR, 3 TR gr. 1, 4 TG

Ze względów lokalowych i bezpieczeństwa, nie wszyscy uczniowie mający w tym czasie lekcje wychowania fizycznego mogą przyglądać się rozgrywkom. W związku z tym nauczyciele wychowania fizycznego, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach, prowadzą zajęcia w pracowniach.

Organizacja zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach

Nauczyciel 4. godz. lekcyjna 5. godz. lekcyjna
Janusz Łapiński 1 MA– sala 101
Bogusław Szymański 1wz a – sala 102