W piątek, 6 października 2017 roku, uczniowie klas pierwszych, w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców oraz przedstawicieli młodzieży klas starszych, uroczyście zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

Podczas ceremonii młodzież ślubowała:

– uczciwie spełniać obowiązki ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach;

– szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi;

– wyrabiać w sobie silną wolę, odpowiedzialność, uczynność, odwagę i prawdomówność;

– pogłębiać swoją wiedzę, pracować rzetelnie dla chwały i szczęśliwej przyszłości ojczyzny;

– szanować poglądy i przekonania innych ludzi;

– nie czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię szkoły.

Pani Dyrektor Anna Musiałowicz wręczyła każdej klasie mały prezent (słodycze) i skierowała do uczniów kilka słów z wiarą, że wzorowo będą wypełniać swoje obowiązki, że w nowej szkole zdobędą wiedzę i doświadczenie, że szkoła pomoże im lepiej zrozumieć i poznać siebie, że nauczyciele pomogą wybrać najlepszą i odpowiednią dla każdego z uczniów drogę, którą wyruszą kiedyś w świat.  

O oprawę uroczystości zadbali nauczyciele i uczniowie klas starszych. Koordynatorem była Pani Marta Kolenkiewicz.