W dniu 13.12.2017r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Eurostażysta” w ramach przygotowania kulturowego.

W związku z tym, że staże uczniowie odbywać będą w ośrodkach kształcenia zawodowego w Pradze jest to działanie niezbędne, aby uczniowie mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki. Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu – Europejską Agencję Rozwoju (ERA) z Pragi:
– informacje o Pradze i Czechach;
– specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
– przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc stażu w Pradze oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży;
– przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji i możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami ośrodków kształcenia zawodowego w Czechach.