24 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 odbyła się miejska uroczystość uczczenia 99. rocznicy wyzwolenia Suwałk.

Po wysłuchaniu wystąpienia Prezydenta miasta Czesława Renkiewicza, Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych wraz z delegacjami kombatantów, władz samorządowych, instytucji, zakładów pracy i harcerzy złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie klas czwartych w poczcie sztandarowym godnie reprezentowali szkolną społeczność na tej podniosłej uroczystości. Wydarzeniem  tym wkroczyliśmy w rok obchodów 100-lecia niepodległości Polski.