W dniu 3 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie, zorganizowane przez Panią Bożenę Czatrowską, z firmą PROMAT na temat ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. W szkoleniu udział wzięli uczniowie klasy drugiej i czwartej kształcący się w zawodzie technik budownictwa. Prowadzącym był Pan Jacek Ćwikliński, absolwentem ZST, inżynierem budownictwa po studiach w Danii oraz absolwentem Wyższej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie.

Spotkanie rokrocznie cieszy się zainteresowaniem młodzieży. W ciekawy i dostępny sposób prowadzący omówił temat zabezpieczenia obiektów budowlanych przed ogniem. Podczas przykładowych prezentacji omówił miejsca, w których pożar może się wzbudzić oraz miejsca, którymi ogień zawsze się rozprzestrzenia. Ponadto zapoznał uczniów z metodami i sposobami pozwalającymi zapobieganiu pożarom, które w swojej ofercie ma firma PROMAT. Prelekcję i prezentację uzupełniły projekcje filmów, na których uczniowie obejrzeli pożar w „typowym” mieszkaniu oraz na trybunach stadionu piłkarskiego podczas meczu. Widzieli, na celowo włączonym zegarze, szybkość rozprzestrzeniania się ognia, zniszczenia, które powoduje pożar oraz zachowania ludzi w takiej sytuacji.

Był też czas na pytania, a także na nagrody za poprawne odpowiedzi!

Oprac. Bożena Czatrowska