We wtorek, 9 stycznia 2018 roku, w pracowni 312 (budynek dydaktyczny) odbyło się szkolenie (teoretyczne i praktyczne) z zakresu pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED. W szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowanych ratowników wzięli udział uczniowie klasy pierwszej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z nauczycielami – Panią Agnieszką Dębowską i Panem Markiem Bagińskim.

Celem szkolenia było utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach w życiu codziennym.

Zaproszeni studenci ratownictwa medycznego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach omówili sposoby udzielania pierwszej pomocy od momentu bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym, aż do chwili przyjazdu wyspecjalizowanych służb medycznych. Ponadto zaprezentowali, jak należy wykonać prawidłowo resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, tamowanie krwotoków, opatrywanie ran, a co najważniejsze uświadomili młodzieży, jak wykorzystać przenośny defibrylator (AED), który znajduje się m.in. w Aquaparku i sklepie samoobsługowym Kaufland w Suwałkach.

Pamiętajmy, że polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia oraz udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Organizatorem spotkania było koło przedmiotowe „Hydraulik”.

Oprac. Agnieszka Dębowska