W środę, 21 lutego br., zainteresowani nauczyciele uczestniczyli w warsztatach pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na zajęciach różnych przedmiotów”. Zajęcia prowadziła Pani Wioletta Kulbacka – konsultant z Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Warsztatom tym przyświecała idea, by technologie informacyjno-komunikacyjne uczynić narzędziem wspierającym efektywne metody nauczania i uczenia się.

Program warsztatów obejmował: poznanie bezpłatnej platformy Kahoot! do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów, gier edukacyjnych oraz zasady korzystania z tej platformy; poznanie możliwości i przeznaczenia kodów QR oraz sposoby ich tworzenia i odszyfrowywania informacji ukrytych w „tajemniczych kwadratach”.

Zajęcia doskonalące zdobyte umiejętności przyniosły pozytywne efekty w postaci pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem filmów, obrazów, rysunków oraz koncepcji na grę terenową.

Wyrażamy nadzieję, że ćwiczenia z TIK okażą się dobrą inspiracją do doskonalenia własnej pracy nauczycieli i wniosą dużo do praktyki nauczycielskiej.

Oprac. zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego