W środę, 14 lutego br., uczniowie klasy III TB A uczestniczyli w konferencji pn. ,,Kreatywna chemia” w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Tematyka konferencji skorelowana była z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, tzn. podniesieniem jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Podczas spotkania młodzież wysłuchała najpierw wykładów: prof. Renaty Jastrząb (Dlaczego warto interesować się chemią?) i prof. Macieja Kubickiego (Do czego potrzebna jest analityka?) z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a następnie obserwowała pokaz doświadczeń chemicznych.

Doświadczenia chemiczne przeprowadzali studenci Naukowego Koła Chemików im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wśród nich pojawiły się takie dziwności, jak: koktajl chemiczny, świetliki, płonące bańki, zjawisko zmiany zabarwienia płomienia, próba oznaczania twardości wody oraz wydzielanie zielonego polimeru (glutka).

Oprac. Katarzyna Bacewicz