Szkolenia dla nauczycieli są nieodłączną częścią pracy szkoły. Powołany do tego zespół, we współpracy ze specjalistami w danej dziedzinie, po raz kolejny przygotował ciekawe spotkanie. Temat: Jak sobie radzić z „trudnym” zachowaniem uczniów.

Przez dwa popołudnia, 22 i 23 listopada br., nasi nauczyciele, korzystając z fachowej pomocy konsultant Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Hanny Zienkiewicz, szukali rozwiązań kłopotliwych sytuacji w relacjach z uczniami wynikających z ich zachowań.

A uczniowie, których możemy spotkać w każdej klasie to, np.:

  • Zdzisio, który czas lekcyjny spędza na rysowaniu w swoich zeszytach i choć nie są to jeszcze dzieła sztuki, cieszą oko;
  • Marian, który jest wiecznie zamyślony i nie zwraca uwagi na to, co dzieje się na lekcji oraz próbuje korzystać z telefonu komórkowego;
  • Grażynka, która ciągle zadaje pytania i wykłóca się (bez uzasadnienia) o wszystko, np. o ocenę ze sprawdzianu.

Czy radzimy sobie z „trudnym” zachowaniem uczniów? Sztuka to niełatwa, ale gdy dobrze zdiagnozujemy potrzeby ucznia, potem wprowadzimy szereg świadomych, czasem nietypowych działań, powinniśmy osiągnąć sukces.

Oprac. zespół ds. wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego