Magdalena Jaśkiewicz

Edukacja zdalna otwiera przed uczniami i nauczycielami nowe możliwości. Zatem czy praca z tekstem literackim bez tradycyjnego spotkania w sali lekcyjnej może być efektywna? Oczywiście! Form, sposobów jest wiele, a jednym z nich jest platforma Microsoft Teams, dzięki której lekcja może odbyć się wirtualnie. 4 i 12 maja 2020 roku uczniowie klas drugich technikum uczestniczyli w zajęciach otwartych z języka polskiego, w czasie których interpretowano tekst pozytywistycznej noweli Bolesława Prusa. Czy problematyka tego utworu oraz formy wykorzystania tego tekstu przez współczesnych muzyków zaskoczyły uczniów, możecie przekonać się oglądając fragment lekcji.

 


Hubert StoJanowski

Konieczność edukacji zdalnej wymaga od uczniów i nauczycieli korzystania z mobilnych sposobów przekazywania informacji. Internetowe połączenia stały się już normą, ale niektórzy nauczyciele z naszej szkoły, podczas takiej zdalnej lekcji, starają się by uczniowie oprócz wiedzy teoretycznej z przedmiotu zobaczyli o wiele więcej. Hubert Stojanowski, nauczyciel polskiego, zaczął rozmawiać z uczniami z różnych zakątków Suwalszczyzny. Do przemieszczania się w terenie wykorzystuje np. kajak, rower, albo własne nogi. Taka metoda przybliża uczniom nie tylko wiadomości z literatury, ale także z historii regionalnej, czy nawet z geografii (o promocji aktywnego trybu życia też warto wspomnieć). Zobaczcie w filmowym skrócie, jak wyglądają niektóre spotkania nauczyciela z uczniami.