Aby zapewnić wszechstronny rozwój uczniów, nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach ciągle doskonalą swój kunszt nauczycielski, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia: w studiach (II i III stopnia, podyplomowych), warsztatach, seminariach, konferencjach. W ten sposób wzbogacają swój warsztat pracy, reagują na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnymi technologiami i rynkiem pracy.

Szkolenia zewnętrzne
Szkolenia wewnętrzne
Samodoskonalenie

Zestawienie szkoleń za okres czerwiec – październik 2017

1.Szkolenia zewnętrzne:

 • Motywacja w nauce,
 • Komunikacja interpersonalna w szkole,
 • Idźcie i głoście”- Wskazania katechetyczne w nowym roku szkolnym 2017/ 2018,
 • Ocenianie kształtujące,
 • Wspomaganie szkoły,
 • Wymiana dobrych praktyk,
 • Kształtowanie kompetencji personalno-społecznych i organizacji pracy w małych zespołach,
 • Zastosowanie  technik i narzędzi TIK w szkole,
 • Jak wykorzystać innowacyjnie smartfon/tablet na lekcji,
 • Projekt Edutronix- interaktywny Moduł Edukacyjny w nauczaniu Mechatroniki,
 • Aplikacje komputerowe do wizualizacji treści nauczania dostępne w „chmurze”,
 • Dołącz do e -twinning,
 • ICT w służbie classroom management,
 • Przybliżenie tematyki zajęć w zreformowanej szkole,
 • Kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej,
 • Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • Planowanie pracy samorządu uczniowskiego z wykorzystaniem Laboratorium Innowacji   i-Lab,
 • Ogólnopolska konferencja teoretyczno – metodyczna „Sport – osobowość”,
 • Elementy tańca ludowego na lekcji wychowania fizycznego,
 • Wychowanie fizyczne w nowej odsłonie,
 • Międzynarodowe prawo humanitarne,
 • Piłka siatkowa – sędziowanie,
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym,
 • Nauczanie religii w polskiej szkole na tle nauczania religii w Unii Europejskiej,
 • Zagrożenia związane z cyberprzestrzenią-cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne, zachowania suicydalne,
 • Python dla początkujących,
 • Warsztat pracy nauczyciela,
 • Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na zajęciach różnych przedmiotów,
 • Kształtowanie właściwych postaw uczniów-kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej,
 • Nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie eksperymentu i innych metod aktywnych.

2. Szkolenia wewnętrzne:

 • Misja i Wizja szkoły,
 • Regulamin dyżurów nauczycieli,
 • Program wychowawczo – profilaktyczny,

3. Inne działania:

Lekcje otwarte:

 • Opracowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej naszą szkołę z użyciem programu PowerPoint  i Prezi,
 • Przekształcenie wykresów funkcji trygonometrycznych,
 • Uciekająca funkcja kwadratowa. Wykorzystanie gier planszowych w treningu wzorów.

 

Aktualności:

Bez zespołu Aspergera nie byłoby Doliny Krzemowej

„Do odniesienia sukcesu w nauce lub sztuce niezbędna jest odrobina autyzmu” Andreas Ohman

0 komentarzy

Organizacja kształcenia zawodowego

Reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy chcą szkoły nowoczesnej, kształcącej specjalistów na najwyższym poziomie i jak najlepiej przygotowanych do wymogów rynku pracy.

0 komentarzy

By nie stracić motywacji…

Specjalista, sędzia, perfekcjonista, siewca oraz człowiek kontaktów, grupy i akcji to nauczyciele, którzy 18 maja wzięli udział w szkoleniu pn. „Jak zbudować efektywny zespół”, zorganizowanym w Augustowie, w ramach współpracy Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Warsztaty prowadziła Pani Beata Burkat – trener i couch kompetencji personalnych.

0 komentarzy

Lekcja otwarta

We wtorek, 22 maja 2018 roku, odbyła się lekcja otwarta z przedmiotu dokumentacja techniczna z udziałem klasy II TB.

0 komentarzy

Tablica interaktywna i matematyka

W poniedziałek, 26 marca, odbyła się lekcja otwarta z matematyki z wykorzystaniem tablicy multimedialnej Qomo oraz programu Desmos.

0 komentarzy

Niecodzienna lekcja wychowania fizycznego

Tak. To była wyjątkowa lekcja. W poniedziałek, 19 marca br., żołnierze 12. Batalionu Lekkiej Piechoty Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej poprowadzili zajęcia, na których zaprezentowano i przećwiczono różne kombinacje z krav maga.

0 komentarzy

Zajęcia otwarte

We wtorek, 27 lutego 2018 roku, zainteresowani nauczyciele uczestniczyli w lekcji otwartej, na którą zostali zaproszeni przez nauczyciela Andrzeja Bykowskiego.

0 komentarzy

Przykład dobrej praktyki

Przykład dobrej praktyki włączania pracodawców w kształcenie zawodowe. Tak można podsumować opinie wypowiadane 20 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej firmy SALAG przez osoby uczestniczące w zajęciach modułowych przeprowadzonych w klasie trzeciej technik mechatronik.

0 komentarzy

TIK i QR – aktywna edukacja

W środę, 21 lutego br., zainteresowani nauczyciele uczestniczyli w warsztatach pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na zajęciach różnych przedmiotów”. Zajęcia prowadziła Pani Wioletta Kulbacka – konsultant z Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

0 komentarzy

Zaproszenie na szkolenie TIK

Zapraszamy chętnych nauczycieli na warsztaty – 21 lutego 2018 roku (środa), godz. 15.15  – pracownia komputerowa nr 9. 

0 komentarzy

 

Galeria zdjęć: