Aby zapewnić wszechstronny rozwój uczniów, nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach ciągle doskonalą swój kunszt nauczycielski, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia: w studiach (II i III stopnia, podyplomowych), warsztatach, seminariach, konferencjach. W ten sposób wzbogacają swój warsztat pracy, reagują na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnymi technologiami i rynkiem pracy.

Szkolenia zewnętrzne
Szkolenia wewnętrzne
Samodoskonalenie

Zestawienie szkoleń za okres czerwiec – październik 2017

1.Szkolenia zewnętrzne:

 • Motywacja w nauce,
 • Komunikacja interpersonalna w szkole,
 • Idźcie i głoście”- Wskazania katechetyczne w nowym roku szkolnym 2017/ 2018,
 • Ocenianie kształtujące,
 • Wspomaganie szkoły,
 • Wymiana dobrych praktyk,
 • Kształtowanie kompetencji personalno-społecznych i organizacji pracy w małych zespołach,
 • Zastosowanie  technik i narzędzi TIK w szkole,
 • Jak wykorzystać innowacyjnie smartfon/tablet na lekcji,
 • Projekt Edutronix- interaktywny Moduł Edukacyjny w nauczaniu Mechatroniki,
 • Aplikacje komputerowe do wizualizacji treści nauczania dostępne w „chmurze”,
 • Dołącz do e -twinning,
 • ICT w służbie classroom management,
 • Przybliżenie tematyki zajęć w zreformowanej szkole,
 • Kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej,
 • Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • Planowanie pracy samorządu uczniowskiego z wykorzystaniem Laboratorium Innowacji   i-Lab,
 • Ogólnopolska konferencja teoretyczno – metodyczna „Sport – osobowość”,
 • Elementy tańca ludowego na lekcji wychowania fizycznego,
 • Wychowanie fizyczne w nowej odsłonie,
 • Międzynarodowe prawo humanitarne,
 • Piłka siatkowa – sędziowanie,
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym,
 • Nauczanie religii w polskiej szkole na tle nauczania religii w Unii Europejskiej,
 • Zagrożenia związane z cyberprzestrzenią-cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne, zachowania suicydalne,
 • Python dla początkujących,
 • Warsztat pracy nauczyciela,
 • Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na zajęciach różnych przedmiotów,
 • Kształtowanie właściwych postaw uczniów-kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej,
 • Nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie eksperymentu i innych metod aktywnych.

2. Szkolenia wewnętrzne:

 • Misja i Wizja szkoły,
 • Regulamin dyżurów nauczycieli,
 • Program wychowawczo – profilaktyczny,

3. Inne działania:

Lekcje otwarte:

 • Opracowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej naszą szkołę z użyciem programu PowerPoint  i Prezi,
 • Przekształcenie wykresów funkcji trygonometrycznych,
 • Uciekająca funkcja kwadratowa. Wykorzystanie gier planszowych w treningu wzorów.

 

Aktualności:

Rozważania o wartościach

Wielki Post to czas wytężonej pracy nad sobą. Pomagają w tym między innymi szkolne rekolekcje, o znaczeniu których rozmawiali uczniowie klasy 4 TBa w ramach otwartej lekcji religii, którą 20 marca przeprowadziła katechetka Małgorzata Kowalewska.

0 komentarzy

Autyzm nie jest chorobą

Autyzm nie jest chorobą, dlatego nie można go wyleczyć, nie można też zapobiec jego wystąpieniu. Nie jest jednak też wyrokiem.

0 komentarzy

Lekcja otwarta w 7-D

O siedmiu darach Ducha Świętego rozmawiali uczniowie klasy IWZ w ramach otwartej lekcji religii, którą 14 marca przeprowadził dla nich katecheta ks. Michał Chorąży SDB.

0 komentarzy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach 14 marca 2019 r. w ramach WDZ odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli – wychowawców pn. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ZST w Suwałkach”.

0 komentarzy

Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej

Adam Leśniewski i Henryk Kalejta, dwaj nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. uczestniczyli w 40-godzinnym kursie z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

0 komentarzy

Edukacja to relacja

8 lutego 2019 r. nauczyciele – wychowawcy, pedagog, przewodniczący zespołów przedmiotowych ZST w Suwałkach uczestniczyli w szkoleniu “Edukacja to relacja”.

0 komentarzy

Bez zespołu Aspergera nie byłoby Doliny Krzemowej

„Do odniesienia sukcesu w nauce lub sztuce niezbędna jest odrobina autyzmu” Andreas Ohman

0 komentarzy

Organizacja kształcenia zawodowego

Reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy chcą szkoły nowoczesnej, kształcącej specjalistów na najwyższym poziomie i jak najlepiej przygotowanych do wymogów rynku pracy.

0 komentarzy

By nie stracić motywacji…

Specjalista, sędzia, perfekcjonista, siewca oraz człowiek kontaktów, grupy i akcji to nauczyciele, którzy 18 maja wzięli udział w szkoleniu pn. „Jak zbudować efektywny zespół”, zorganizowanym w Augustowie, w ramach współpracy Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Warsztaty prowadziła Pani Beata Burkat – trener i couch kompetencji personalnych.

0 komentarzy

Lekcja otwarta

We wtorek, 22 maja 2018 roku, odbyła się lekcja otwarta z przedmiotu dokumentacja techniczna z udziałem klasy II TB.

0 komentarzy

 

Galeria zdjęć: