Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suwałkach:

  • Zaoczne (3-letnie),
  • Zaoczne (2-letnie dla absolwentów ZSZ),

Szkoła Policealna nr 2 w Suwałkach:

  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku),
  • Technik administracji (2-letni),
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (2-letni)