Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020:

Technikum nr 3 w Suwałkach:

 • technik automatyk,
 • technik budownictwa,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik teleinformatyk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Nauka trwa 4 lub 5 lat.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach:

zawody w tradycyjnej formie nauczania:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń,

zawody w kształceniu młodocianych pracowników tzw. klasa wielozawodowa poza naborem elektronicznym:

 • wielozawodowa: cukiernik, elektryk, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, ślusarz, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych i inne zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców.

Nauka trwa 3 lata.