Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019:

Technikum nr 3 w Suwałkach:

 • technik mechatronik,
 • technik mechanik,
 • technik budownictwa,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik teleinformatyk,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik automatyk,

Nauka trwa 4 lata.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach:

zawody w tradycyjnej formie nauczania:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,

zawody w kształceniu młodocianych pracowników tzw. klasa wielozawodowa poza naborem elektronicznym:

 • wielozawodowa: cukiernik, elektryk, elektromechanik, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, ślusarz, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i inne zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców.

Nauka trwa 3 lata.