Terminy postępowania rekrutacyjnego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach

na rok szkolny 2018/2019


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11 czerwca – 4 lipca 2018 r. do godz. 15.00 do 31 lipca 2018 r.  godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 5 lipca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2018 r.  o godz. 15.00 21 sierpnia 2018 r.  o godz. 10.00
Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych), o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dla dorosłych do 23 lipca 2018 r.  godz. 15.00 do 22 sierpnia 2018 r. godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2018 r.  o godz. 10.00 23 sierpnia 2018 r.  godz. 15.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 24 lipca 2018 r.  do godz. 14.30 23 sierpnia 2018 r. do godz. 14.30

Szkoła Policealna nr 2

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28 maja – 4 lipca 2018 r. do godz. 15.00

do 31 lipca 2018 r.  godz. 15.00

Wydanie przez szkołę policealną skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły

po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej w postępowaniu rekrutacyjnym

po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I w publicznej szkole policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 5 lipca 2018 r.

do 1 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2018 r.  o godz. 15.00

21 sierpnia 2018 r.  o godz. 10.00

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej

do 23 lipca 2018 r.  godz. 15.00

do 22 sierpnia 2018 r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2018 r.  o godz. 10.00

23 sierpnia 2018 r.  godz. 15.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

24 lipca 2018 r.  do godz. 14.30

23 sierpnia 2018 r.  do godz. 14.30