Harmonogramy egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022:

 

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie  sesja czerwiec – lipiec 2022

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach Część Pisemna – POBIERZ

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach, Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Suwałkach  Część Praktyczna – POBIERZ

Technikum nr 3 w Suwałkach Część Pisemna – POBIERZ

Technikum nr 3 w Suwałkach Część Praktyczna – POBIERZ