Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

 

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego modelu modernizacji procesu kształcenia 3 szkół zawodowych oraz wsparcia 637 uczniów i 40 nauczycieli szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki poprzez przygotowanie nowych programów nauczania, doradztwo kompetencji, staże zawodowe, dodatkowe formy kształcenia oraz współpracę z uczelniami wyższymi i pracodawcami.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 4 167 371,41 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

 

13 lutego 2018 r. ruszyła rekrutacja do projekt.

Pliki do pobrania:

Regulamin i załączniki do programu stypendialnego

Regulamin rekrutacji

Deklaracja udziału dla ucznia

Karta zgłoszenia dla ucznia

Deklaracja udziału dla nauczyciela

Karta zgłoszenia dla nauczyciela

 

Harmonogram realizacji zajęć prowadzonych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej- kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałk” zaplanowanych na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Harmonogram realizacji zajęć prowadzonych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej- kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałk” zaplanowanych na II semestr roku szkolnego 2018/2019

 

Opis projektu:

Finansowanie:  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czas realizacji: Projekt „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki ” realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego modelu modernizacji procesu kształcenia 3 szkół zawodowych oraz wsparcia 637 uczniów i 40 nauczycieli szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki poprzez przygotowanie nowych programów nauczania, doradztwo kompetencji, staże zawodowe, dodatkowe formy kształcenia oraz współpracę z uczelniami wyższymi i pracodawcami.

Uczestnicy:  Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli trzech suwalskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach udział weźmie 276 uczniów kształcących się
w następujących  zawodach:

Technikum nr 3:

 • technik budownictwa
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik teleinformatyk
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3:

 • cukiernik
 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Działania wynikające z projektu

Doradztwo kompetencji:

 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • grupowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 • szkolne punkty informacji i kariery / pomoc doradców kompetencji

 Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli u pracodawców.

 Dodatkowe formy kształcenia:

 • kursy umiejętności zawodowych oraz kursy specjalistyczne
 • szkolenia informatyczne ECDL
 • szkolenie Cisco Networking Academy
 • koła naukowe
 • zajęcia pozalekcyjne – język angielski
 • zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości
 • warsztaty z kompetencji miękkich
 • warsztaty z kreatywności
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
 • zajęcia wyrównawcze
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze
 • kursy projektowania procesów wytwórczych – programowanie CAM:
 • kurs z programowania układów automatyki przemysłowej
 • anglojęzyczny kurs projektowania i montowania układów automatyki

Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej :

 • szkolenie informatyczne
 • kursy językowe
 • szkolenia doskonalące w zakresie kompetencji zawodowych
 • szkolenia z tworzenia autorskich programów nauczania
 • studia podyplomowe

Współpraca z uczelniami wyższymi:

 • zajęcia przygotowujące do podjęcia studiów
 • zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni
 • realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych

Współpraca z pracodawcami:

 • objęcie patronatem: klasy I technik mechatronik przez firmę SALAG oraz klasy I technik mechanik przez firmę MALOW;
 • doposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, technologii robót betoniarskich oraz zbrojarskich i spawalni;
 • wyjazdy edukacyjne uczniów do zakładów pracy (kierunki kształcenia: technik mechanik i technik mechatronik);
 • stypendia dla uczniów zdolnych.

 

 

Aktualności

Lista uczniów zakwalifikowanych na kursy w ramach projektu SCKZ

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych na szkolenia w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowych”:

Lista uczniów zakwalifikowanych na szkolenie spawania metodą MAG

Przedstawiamy wykaz uczniów zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu specjalistycznym ze spawania metodą MAG:

Kolejne staże zagraniczne

Przed wami szansa na udział w kolejnym wyjeździe edukacyjnym do firm w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Wyjazd edukacyjny do firm

W dniach od 4 do 6 listopada 2019 r. uczniowie z klas: czwartej technik mechanik oraz trzeciej technik mechatronik uczestniczyli  w wyjazdach edukacyjnych do firm.

Wizyta w firmie Irpark i WTmachine w Suwałkach

13 czerwca 2019r. w ramach doradztwa grupowego realizowanego w projekcie „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”, uczniowie klasy trzeciej technik mechatronik uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Irpark Sp. z o.o.  oraz WTmachine w Suwałkach, która zdobyła pierwsze miejsce w 12. edycji konkursu „Innowacje 2018” w kategorii Produkcja – Firma mikro.

Płatne praktyki i staże zawodowe

Rusza nabór na kolejną edycję wakacyjnych, płatnych praktyk i staży zawodowych realizowanych w suwalskich przedsiębiorstwach. Oferta skierowana jest do pełnoletnich  uczniów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodach  kucharz, cukiernik oraz monter zabudowy  i robót wykończeniowych w budownictwie.

Dodatkowe kwalifikacje – szkolenia specjalistyczne

W lutym 2019 r. zakończyliśmy realizację dwóch szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach projektu unijnego “Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, tj. zadanie 8 działanie 3. Trzydziestu uczniów od października 2018 r. zdobywało nowe umiejętności w zakresach kursów: „Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie” oraz „Montaż instalacji…

Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej

Adam Leśniewski i Henryk Kalejta, dwaj nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. uczestniczyli w 40-godzinnym kursie z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu

Pierwszy rok realizacji projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” za nami. Przez ten czas 278 uczniów Zespołu Szkół Technicznych skorzystało ze wsparcia pochodzącego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. W 2018 roku zrealizowaliśmy: 40 godzin warsztatów z kompetencji miękkich dla 50…

Kurs „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektro. do 1 KV”

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektrycznych do 1 KV” w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu” odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2019 r.

Nabór uczniów do projektu

Od 2 stycznia 2019 r. ruszył nabór uczniów na następujące formy wsparcia realizowane w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”:

Wielki Sukces w Konkursie – Bon na 5000 zł!

Z przyjemnością informujemy, iż nasz projekt  pn. „Fabryka kreatywności” 19 grudnia 2018 r. zajął I miejsce w konkursie realizowanym w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Otrzymaliśmy bon w kwocie 5000 zł na realizację swoich założeń projektowych. Osoby koordynujące to Panie Katarzyna Bacewicz i…

Zapraszamy uczniów do realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych

Zapraszamy uczniów do realizacji  projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Informacja z otwarcia ofert, Przetarg 2/2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły w terminie następujące oferty:

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego

Od  listopada 2018 r. rusza 16-godzinny kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV” w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Dyżury doradcy zawodowego

Dyżury doradcy zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 w każdą środę w godz. 15:30 – 17.30.

Podsumowanie roku szkolnego w projekcie „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”

Drugi semestr roku szkolnego 2017/2018 dla Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach upłynął pod znakiem wcielania w życie projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”.