Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: “Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

 

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego modelu modernizacji procesu kształcenia 3 szkół zawodowych oraz wsparcia 637 uczniów i 40 nauczycieli szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki poprzez przygotowanie nowych programów nauczania, doradztwo kompetencji, staże zawodowe, dodatkowe formy kształcenia oraz współpracę z uczelniami wyższymi i pracodawcami.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 4 167 371,41 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

 

13 lutego 2018 r. ruszyła rekrutacja do projekt.

Pliki do pobrania:

Regulamin i załączniki do programu stypendialnego

Regulamin rekrutacji

Deklaracja udziału dla ucznia

Karta zgłoszenia dla ucznia

Deklaracja udziału dla nauczyciela

Karta zgłoszenia dla nauczyciela

 

Opis projektu:

Finansowanie:  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czas realizacji: Projekt „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki ” realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego modelu modernizacji procesu kształcenia 3 szkół zawodowych oraz wsparcia 637 uczniów i 40 nauczycieli szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki poprzez przygotowanie nowych programów nauczania, doradztwo kompetencji, staże zawodowe, dodatkowe formy kształcenia oraz współpracę z uczelniami wyższymi i pracodawcami.

Uczestnicy:  Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli trzech suwalskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach udział weźmie 276 uczniów kształcących się
w następujących  zawodach:

Technikum nr 3:

 • technik budownictwa
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik teleinformatyk
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3:

 • cukiernik
 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Działania wynikające z projektu

Doradztwo kompetencji:

 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • grupowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 • szkolne punkty informacji i kariery / pomoc doradców kompetencji

 Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli u pracodawców.

 Dodatkowe formy kształcenia:

 • kursy umiejętności zawodowych oraz kursy specjalistyczne
 • szkolenia informatyczne ECDL
 • szkolenie Cisco Networking Academy
 • koła naukowe
 • zajęcia pozalekcyjne – język angielski
 • zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości
 • warsztaty z kompetencji miękkich
 • warsztaty z kreatywności
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
 • zajęcia wyrównawcze
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze
 • kursy projektowania procesów wytwórczych – programowanie CAM:
 • kurs z programowania układów automatyki przemysłowej
 • anglojęzyczny kurs projektowania i montowania układów automatyki

Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej :

 • szkolenie informatyczne
 • kursy językowe
 • szkolenia doskonalące w zakresie kompetencji zawodowych
 • szkolenia z tworzenia autorskich programów nauczania
 • studia podyplomowe

Współpraca z uczelniami wyższymi:

 • zajęcia przygotowujące do podjęcia studiów
 • zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni
 • realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych

Współpraca z pracodawcami:

 • objęcie patronatem: klasy I technik mechatronik przez firmę SALAG oraz klasy I technik mechanik przez firmę MALOW;
 • doposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, technologii robót betoniarskich oraz zbrojarskich i spawalni;
 • wyjazdy edukacyjne uczniów do zakładów pracy (kierunki kształcenia: technik mechanik i technik mechatronik);
 • stypendia dla uczniów zdolnych.

 

 

Aktualności

Dyżury doradcy zawodowego

Dyżury doradcy zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 w każdą środę w godz. 15:30 – 17.30.

0 komentarzy

Podsumowanie roku szkolnego w projekcie “Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”

Drugi semestr roku szkolnego 2017/2018 dla Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach upłynął pod znakiem wcielania w życie projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”.

0 komentarzy