Link do strony naboru:

 

Rekrutacja:

Technikum nr 3 w Suwałkach:

Nauka trwa 5 lat.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach:

zawody w tradycyjnej formie nauczania:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
  • elektryk,

zawody w kształceniu młodocianych pracowników tzw. klasa wielozawodowa poza naborem elektronicznym:

  • wielozawodowa: cukiernik, elektryk, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, ślusarz, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych i inne zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców.

Nauka trwa 3 lata.

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

 

TERMINY REKRUTACJI oraz wymagane dokumenty do szkoły