Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w partnerstwie z Perfect Project Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: “MECHNIX”

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 62 (7K, 55M) uczniów/ uczennic i 4 (2K, 2M) nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 10.2023r.

 

Planowane efekty:

  • podniesienie jakości kształcenia w szkole,
  • dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy i pracodawców,
  • zacieśnienie współpracy szkoły z pracodawcami,
  • uaktualnienie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • uzyskanie nowych kwalifikacji i kompetencji przez uczniów szkoły,
  • zdobycie doświadczenia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym.

 

Wartość projektu: 453 737,50 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 430 974,50 PLN, w tym:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 385 676,87 PLN

w ramach Budżetu Państwa: 45 297,63 PLN

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2023

 

Działania wynikające z projektu:

  1. Realizacja 42 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów ZST w Suwałkach
  2. Realizacja 4 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZST w Suwałkach
  3. Współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy