Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w partnerstwie z Perfect Project Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: “MECHNIX”

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 62 (7K, 55M) uczniów/ uczennic i 4 (2K, 2M) nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 10.2023r.

 

Planowane efekty:

  • podniesienie jakości kształcenia w szkole,
  • dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy i pracodawców,
  • zacieśnienie współpracy szkoły z pracodawcami,
  • uaktualnienie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • uzyskanie nowych kwalifikacji i kompetencji przez uczniów szkoły,
  • zdobycie doświadczenia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym.

 

Wartość projektu: 453 737,50 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 430 974,50 PLN, w tym:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 385 676,87 PLN

w ramach Budżetu Państwa: 45 297,63 PLN

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2023

 

Działania wynikające z projektu:

  1. Realizacja 42 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów ZST w Suwałkach
  2. Realizacja 4 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZST w Suwałkach
  3. Współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy

Aktualności

Rekrutacja do projektu „Mechnix”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach uczących się w zawodzie technik automatyk, technik mechanik i technik mechatronik do wzięcia udziału w ostatniej edycji staży zawodowych realizowanych w firmach z…

Staże w ramach projektu „DANPLUM” i „MECHNIX” – Podsumowanie

W dniach 4-29 lipca br. łącznie czterdziestu pięciu uczniów i trzech nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach realizowało staże zawodowe.

Spotkanie organizacyjne w związku z udziałem w wakacyjnych stażach zawodowych w Białymstoku

W dniu 1 czerwca br. miało miejsce spotkanie organizacyjne z uczniami zakwalifikowanymi na staże wakacyjne w ramach projektu „Mechnix” i „Danplum”. W trakcie spotkania ustaliliśmy wszystkie dane niezbędne do zamówienia…

Kursy u pracodawców w ramach projektu „Mechnix”

W dniu 29.04.2022r. zakończyły się dwa 60-godzinne kursy zawodowe realizowane w firmach SaMASZ Sp. z o.o. oraz MASTERPRESS S.A. w ramach projektu „Mechnix”. W kursach uczestniczyło łącznie 10 uczniów Zespołu…

Spotkanie rekrutacyjne na staże wakacyjne w ramach projektów „Danplum” i „Mechnix”

W dniu 7 kwietnia br.  w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach miało miejsce pierwsze spotkanie rekrutacyjne w związku z planowanymi w lipcu br. stażami. Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Technicznych…