Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
ul. Sejneńska 33
16-400 Suwałki

telefony:

875653630 – centrala, sekretariat
875653632 – sekretariat CKU (szkoły dla dorosłych)
875653633 – kancelaria uczniowska (szkoły dla młodzieży)
875161110 – pokój nauczycielski (budynek główny)
875653635 – pokój nauczycielski (budynek BDM)
875653634 – pokój nauczycielski (budynek CKZ)
875161137 – pokój nauczycielski (wf)

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /zstsuwalki/SkrytkaESP

Adres Biuletynu Informacji Publicznej szkoły: https://zstsuwalki.bip.gov.pl

Deklaracja dostępności

www: www.zst.suwalki.pl

e-mail: zst @ zst.suwalki.pl
sekretariat @ zst.suwalki.eu

 

Kontakt elektroniczny do wszystkich nauczycieli:
1. poprzez dziennik elektroniczny
2. adres e-mail w formacie (pierwsza litra imienia)(nazwisko)@zst.suwalki.pl np. jkowalski@zst.suwalki.pl

Godziny otwarcia szkoły 7.30 – 15.30 (poniedziałek-piątek)

Wykaz numerów wewnętrznych: i bezpośrednich

Nazwisko i imię

Stanowisko

Adres e-mail
(UWAGA! Adres zawiera spacje,
które trzeba usunąć)

Numer wewnętrzny

Numer bezpośredni

Boniszewski Lech

dyrektor

lboniszewski @ zst.suwalki.pl
dyrektor @ zst.suwalki.eu

220

Bartłomiej Mikołajczyk

wicedyrektor

bmikolajczyk @ zst.suwalki.pl

332

875664838

Dorota Kossa-Szoch

wicedyrektor

dkossa-szoch @ zst.suwalki.pl

222

 875664836

Artur Kuczyński

kierownik kształcenia praktycznego

akuczynski @ zst.suwalki.pl

143

572720325

Kosakowska Anna

specjalista (sekretariat)
faks

zst @ zst.suwalki.pl
sekretariat @ zst.suwalki.eu

120

875653630

Dojnikowska Beata

Wołyniec Emilia

Edyta Karło

starszy referent
kancelaria uczniowska

bdojnikowska @ zst.suwalki.pl

ewolyniec @ zst.suwalki.pl

ekarlo @ zst.suwalki.pl

122

875653633

Magdalena Stelmach

sekretarz szkoły

mstelmach @ zst.suwalki.pl

331

875653632

 

Szymańska Beata

pedagog szkolny

bszymanska @ zst.suwalki.pl

123

875161108

Chalecki Paweł

pedagog specjalny

pchalecki @ zst.suwalki.pl

223

875664229

Okrągła Joanna

psycholog szkolny

jokragla @ zst.suwalki.pl

138

 

Ewelina  Grochowska

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

egrochowska @ zst.suwalki.pl

 124

 875653626

Grnyo Małgorzata

Edyta Parafinowicz

biblioteka

mgrnyo @ zst.suwalki.pl
eparafinowicz @ zst.suwalki.pl

135

 875653624

Paruch Anna

kierownik gospodarczy

aparuch @ zst.suwalki.pl

127

875653631

Tomasz Deresz

administrator strony internetowej, administrator dziennika elektronicznego

tderesz @ zst.suwalki.pl

333

875161130

Bohdan Piktel

administrator MS Teams bpiktel @ zst.suwalki.pl 139

875161107

Mirosław Ostrowski

informatyk mostrowski @ zst.suwalki.pl 200

 

Paweł Michalski

inspektor ochrony danych pmichalski @ cuw.suwalki.eu  

506246795

Zdjęcia szkoły do wykorzystania: