Harmonogram pisemnego egzaminu maturalnego w Zespole Szkól Technicznych w Suwałkach w roku szkolnym 2020/2021

Data Przedmiot/

godzina

Sala / klasa / Ilość osób
4 maja 2021 r.

(wtorek)

Język polski

Poziom podstawowy

Godz. 9.00

 Sala gimnastyczna

TMR   27

TG      24

TB      16

Razem: 67
Aula BD

TI       17

CKU   6

Absolwenci CKU  4

Razem: 27
 Sala  101

TEL     10

 Sala  102

TE      5

 Sala  103

TM     9

 Sala  104

TEO    9

Sala  105

TAU   8

Sala  106

Absol. ZST 10

5 maja 2021 r.

(środa)

Matematyka

Poziom podstawowy

Godz. 9.00

 Sala gimnastyczna

TMR   27

TG      24

TB      16

Razem: 67
 Sala  101

TEL     10

 Sala  102

TE       5

Absolwenci ZST  7

Razem: 12
Sala  103

TM     9

 Sala  104

TEO    9

Sala  105

TAU   8

Sala  106

Absolwenci ZST   10

Sala  109

Absolwenci  ZST  7

5 maja 2021 r.

(środa)

Matematyka

Poziom podstawowy

Godz. 9.00

Aula BD

TI       17

CKU   6

Absolwenci CKU   11

Razem: 34
6 maja 2021 r.

(czwartek)

Język angielski

Poziom podstawowy

Godz. 9.00

Sala gimnastyczna

TMR   26

TG      23

TB      16

TE       5

Razem: 70
Aula BD

TI                 17

Absol. ZST   5

CKU             6

Absol. CKU 5

Razem: 33
Sala  101

TEL     10

Sala  102

TAU   8

Sala  103

TM     9

 Sala  104

TEO    9

Sala  105

Absolwenci ZST   10

Sala  109

TG      1

6 maja 2021 r.

(czwartek)

Historia sztuki

Poziom rozszerzony

Godz. 14.00

Sala  101

TB      1

7 maja 2021 r.

(piątek)

Język angielski

Poziom rozszerzony

Godz. 9.00

Sala gimnastyczna

TMR   18

TI       12

TEO    6

TM     4

TEL     9

TG      14

Razem: 63
Aula BD

TE                2

TAU             3

TB                7

Absol. ZST   3

CKU             1

Razem: 16
Sala  109

TG      1

7 maja 2021 r.

(piątek)

Filozofia

Poziom rozszerzony

Godz. 14.00

Sala  101

TG      1

10 maja  2021 r.

(poniedziałek)

J. polski

Poziom rozszerzony

Godz. 9.00

 Aula  BD

TB      5

TMR   9

TI       1

TAU   1

TEL     3

TG      7

Absolwenci ZST   1

Razem: 27
11 maja 2021 r.

(wtorek)

Matematyka

Poziom rozszerzony

Godz. 9.00

Aula BD

TMR   17

TB      7

TEL     1

TEO    1

Absol. ZST 2

Absol. CKU                    2

Razem: 30
11 maja 2021 r.

(wtorek)

Wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony

Godz. 14.00

Sala  101

TMR   1

TG      1

Absol. ZST   1

Razem: 3
12 maja 2021 r.

(środa)

Biologia

Poziom rozszerzony

Godz. 9.00

Sala  101

TM     1

Absol. ZST   3

Razem: 4
13 maja 2021 r.

(czwartek)

Geografia

Poziom rozszerzony

Godz. 9.00

Aula BD

TB     2

TEO   5

TG     14

TMR 1

TAU   2

TM    2

CKU   2

Absol. ZST 3

Razem: 31
13 maja 2021 r.

(czwartek)

Język rosyjski

Poziom podstawowy

Godz. 14.00

Sala  101

TMR   1

14 maja 2021 r.

(piątek)

Chemia

Poziom rozszerzony

Godz. 9.00

Sala  101

TG     1

17 maja 2021 r.

(poniedziałek)

Historia

Poziom rozszerzony

Godz. 9.00

Sala  101

TB      1

TEL     2

TG      2

Absolwenci ZST 1

Razem: 6
18 maja 2021 r.

(wtorek)

Fizyka

Poziom rozszerzony

Godz. 9.00

Sala gimnastyczna

TMR   14

TE      3

TI       9

TAU   2

TEL     5

TEO    1

Absolwenci ZST  1

Razem: 35