Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego

Harmonogram matur (dzień, godzina, miejsce egzaminu) znajduje się na stronie szkoły w zakładce EGZAMINY -> MATURA. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych mogących wskazywać na COVID-19. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach…

Czytaj dalej