dr inż. Wojciech Śliżewski

✅ wykształcenie: absolwent naszej szkoły oraz kierunku mechanika i budowa maszyn Politechniki Białostockiej. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie eksploatacji i budowy maszyn.
✅ nauczane przedmioty:
– projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
– montowanie układów płynowych,
– eksploatowanie układów płynowych.
✅ staż pracy: 27 lat
Inicjator kierunku technik mechatronik w ZST. Zaangażowanie i umiejętność pracy nauczyciela z uczniami przekładają się na wysokie wyniki nauczania. Wychowankowie Pana Wojciecha Śliżewskiego z sukcesem zdają egzaminy zewnętrzne. W pracy zawodowej sprawdzają się jako doskonali fachowcy. Wolny czas Pan W. Śliżewski poświęca zazwyczaj ogrodnictwu i turystyce.

 

mgr Dorota Kossa-Szoch

✅ wykształcenie: absolwentka kierunków filologia polska oraz filozofia i etyka na Uniwersytecie Warszawskim
✅ nauczane przedmioty:
– język polski,
– filozofia,
– etyka.
✅ staż pracy: 28 lat
Swoją pracę traktuje z pasją, mając na uwadze myśl Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. W uczniach stara się zaszczepić nie tylko miłość do literatury, ale także ciekawość świata i potrzebę doskonalenia logicznego myślenia. Wychowankowie Pani Doroty z sukcesem zdają egzaminy maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Czas wolny Pani Dorota Kossa-Szoch lubi poświęcić na grę w scrabble i rozwiązywanie sudoku.

mgr Marcin Baranowski

✅ wykształcenie: absolwent kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
✅ nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne
✅ staż pracy: 16 lat
Pan Marcin Baranowski, hołdując hasłu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, w swojej pracy dydaktycznej wspiera i doskonali wszechstronny rozwój ucznia. Utrwala nawyk uczestnictwa w aktywności fizycznej dla zdrowia i utrzymania sprawności przez całe życie. Podczas zajęć zaraża swoją pasją i zaangażowaniem. Rozwija zainteresowania młodzieży, organizując m. in. zawody sportowe oraz zajęcia pozalekcyjne z koszykówki, której sam jest wielkim fanem.
Czas wolny Pan Marcin wykorzystuje na aktywność na świeżym powietrzu, ambitne kino oraz gry planszowe.

mgr Małgorzata Kowalewska

✅ wykształcenie: absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
✅ nauczane przedmioty: religia, etyka
✅ staż pracy: 29 lat
Pani Małgorzata Kowalewska swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu, do którego należy duża grupa młodzieży. Wspólnie z uczniami organizuje szereg działań: imprezy rekreacyjno-sportowe, loterie fantowe czy udział w kwestach. Posiada umiejętność rozpoznawania potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu i sąsiedztwie. Jest przekonana, że pomaganie drugiemu człowiekowi daje możliwość poznania siebie i innych, uczy cierpliwości i empatii.
Czas wolny Pani Małgorzata Kowalewska wykorzystuje na aktywność na świeżym powietrzu.

mgr Hubert Stojanowski

✅ wykształcenie: absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach (technik mechanik maszyn i urządzeń) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (filologia polska)
✅ nauczane przedmioty: język polski
✅ staż pracy: 20 lat
Pan Hubert Stojanowski jest jednym z kilku nauczycieli naszej szkoły, którzy są również jej absolwentami. Swoje motto życiowe zaczerpnął z powieści “Bieguni” Olgi Tokarczuk: “zawsze lepsze będzie to, co jest w ruchu, niż to, co w spoczynku” i taką chęć ciągłego poszukiwania i aktywnej postawy, nie tylko wobec interpretacji tekstów literackich, stara się wpoić swoim uczniom. Jest szczególnie znany z przyjaznego podejścia do swoich wychowanków i z tego, że promuje Suwalszczyznę zawsze i wszędzie, nawet w trakcie lekcji. Twierdzi, że poznanie tego, co najbliżej nas, nauczy zachwycać się tym, co daleko.
W wolnym czasie pan Hubert fotografuje przyrodę, pływa kajakiem, nurkuje lub lata na paralotni. Jest też miłośnikiem starych rowerów i kolekcjonerem historycznych przewodników po Suwalszczyźnie.

mgr Justyna Pogorzelska

✅ wykształcenie: absolwentka wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni
✅ nauczane przedmioty: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
✅ staż pracy: 15 lat
Pani Justyna Pogorzelska z zaangażowaniem wykonuje pracę nauczyciela i wychowawcy. Jako osobie energicznej i wykazującej się kreatywnością przyświeca myśli J. de La Fontaine: „Zapał, nie mędrkowanie, odnosi zwycięstwo”. Dzięki niej uczniowie nie tylko dbają o sprawność fizyczną, ale także zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Pani Justyna realizuje także swoje pasje zawodowe jako żołnierz 12 batalionu lekkiej piechoty w Suwałkach na stanowisku starszy ratownik medyczny. Obecnie aktywnie wspomaga pion medyczny miasta Suwałk w walce z pandemią. Wojskową pasją zaraziła wielu uczniów naszej szkoły.
Uwielbia Crossfit, jazdę na rolkach, pływanie oraz nurkowanie.

mgr inż. Michał Złotorzyński

✅ Wykształcenie: absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (Mechanika i Budowa Maszyn), Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego (Przygotowanie Pedagogiczne) oraz Katedry Fizyki i Biofizyki (Fizyka z astronomią) Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, a także Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku (Technika i Technologia informacyjna dla nauczycieli)
✅ Nauczane przedmioty:
– fizyka
– informatyka
– przedmioty zawodowe mechaniczne
✅ Staż pracy: 20 lat
Pan Michał Złotorzyński wiedzę z zakresu fizyki potrafi młodzieży przekazać w sposób sugestywny i rzeczowy. Przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Podpisuje się pod myślą Petroniusza: „Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.” Każda forma kształcenia, którą ukończył, podwyższa jego wiedzę, umiejętności i kompetencje.
Jest taktowny i życzliwy. Szanuje drugiego człowieka i optymistycznie „patrzy w gwiazdy” jak każe astronomia. Angażuje się w życie szkoły.
Pan Michał Złotorzyński efektywnie spędza czas. Gdy ma wolne, zazwyczaj „mechanikuje” lub jedzie gdzieś rowerem.