Nabór na III semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suwałkach – dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suwałkach jest szkołą publiczną, bezpłatną, kształcącą w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w sobotę i w niedzielę).
Nauka w liceum, dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej trwa 3 lata (6 semestrów).
Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości – pod warunkiem zdania egzaminu maturalnego.
Istnieje możliwość połączenia nauki w liceum dla dorosłych z kształceniem na kwalifikacyjnych kursach zawodowych umożliwiających zdobycie zawodu.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do liceum – Wniosek wersja DOCX    Wniosek wersja PDF
  • Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko).

Terminy postępowania rekrutacyjnego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suwałkach na rok szkolny 2024/2025: 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
od 23 lipca 2024 do 26 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10 lipca 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2024 r.  o godz. 10.00 6 sierpnia 2024 r.  o godz. 10.00
Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem
o przyjęcie do szkoły dla dorosłych
do 19 lipca 2024 r.  do godz. 15.00 do 9 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024 r.  o godz. 10.00 12 sierpnia 2024 r.  o godz. 10.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 22 lipca 2024 r.  do godz. 14.30 12 sierpnia 2024 r.  do godz. 14.30